top of page

Objectius i finalitats

L'ASSOCIACIÓ DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA té com a finalitat principal posar en valor i reforçar la competitivitat de la cadena de valor del sector empresarial vinculat a la ciberseguretat, com a motor de l'economia catalana i la posada en marxa, directa o indirectament, de qualsevol activitat, o projecte orientat al foment i a l'impuls del sector a Catalunya.

 

És doncs objecte d'aquesta Associació, principalment, estimular i explotar les sinergies entre les entitats que hi participen per tal de promoure la interacció entre les empreses, la docència, l'entorn científic i tecnològic al nostre país dins l’àmbit de la ciberseguretat.

 

S’estableixen, entre d’altres, les següents línies bàsiques o activitats per aconseguir els objectius de l’Associació:

bottom of page